Beeldschermwerk


Computers zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Mensen werken er steeds vaker en langer mee. Naast alle voordelen die computers met zich meebrengen ten aanzien van efficiency, communicatie en informatievoorziening is er echter ook een aantal negatieve gevolgen. Het werken met beeldschermen kan een aantal gezondheidseffecten tot gevolg hebben waarvan de meest bijzondere, en vaak ernstige vorm, RSI (Repetitive Strain Injury) wordt genoemd.

RSI is een verzamelbegrip voor pijnklachten die kunnen voorkomen in de nek, schouders, bovenrug, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers als gevolg van chronische overbelasting. De aandoeningen treden op in spieren, pezen of zenuwen en kan resulteren in gevoelens van pijn en kramp; een doof, tintelend, vermoeid en/of stijf gevoel; krachtsverlies en verminderde coordinatie.
De oorzaak ligt vaak in langdurige statische belasting van het nek-schoudergebied of in het uitvoeren van repeterende bewegingen. Daarnaast kunnen indirecte factoren de klachten verergeren, bijvoorbeeld door psycho-sociale belasting (hoge werkdruk, werkstress), klimatologische arbeidsomstandigheden (tocht, koude) en te weinig hersteltijd.

Uit onderzoek van TNO Arbeid blijkt dat 20-40% van alle werknemers in Nederland te maken heeft met RSI-klachten. Dit kan varieren van lichte klachten die nauwelijks van invloed zijn op iemands werk, tot ernstige klachten die kunnen leiden tot uitval en arbeidsongeschiktheid.

In de huidige Arbowetgeving (Beeldschermbesluit) worden diverse eisen en voorschriften uitgewerkt omtrent beeldschermwerk, zoals de duur van het werk, omgevingsfactoren voor beeldschermwerkers en het meubilair voor beeldschermwerk. Een standaard laptop voldoet niet aan het Beeldschermbesluit, maar met de juiste aanpassingen kan men wel voldoen aan dit besluit. Daarnaast dient een inventaristie opgesteld te worden welke specifiek aandacht besteed aan de gevaren voor het gezichtsvermogen en die van de fysiek en psychische belasting als gevolg van arbeid aan een beeldscherm.

Beeldschermonderzoek brengt de risicofactoren en de werkgerelateerde klachten van de beeldschermwerkers van uw organisatie in kaart. Dit kan op individueel of op groepsniveau, mogelijk in combinatie met een workshop.

Een beeldschermwerkplekonderzoek is een combinatie van enerzijds het ergonomisch instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten. Staat bijvoorbeeld het bureau op de juiste werkhoogte? Zit men op een goede stoel en staat deze op de juiste wijze ingesteld?Hoe ziet de dagindeling met betrekking tot beeldschermwerk eruit?Zijn er klachten met betrekking tot de omgevingsfactoren?etc.

Door het uitvoeren van een werkplekonderzoek kunt u het ziekteverzuim binnen uw organisatie door fysieke belasting en repeterende handelingen voorkomen en terugdringen.

De rapportage van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte (en evt. groepsgerichte) adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen. Ook zal een advies gegeven worden over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek(ken).

06 - 14 786 097
   info@beeldschermonderzoek.nl